Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » XXI/135/2004

XXI/135/2004

Numer uchwały: 2004/21/135
Numer sesji: 21
Rok (4 cyfry): 2004UCHWAŁA NR XXI/135/2004
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 12 października 2004 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Poniec nieruchomości z przeznaczeniem na cele inwestycyjne związane z zabudową przemysłową, zabudową mieszkaniową.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.} Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:


§ 1.1. Wyraża się zgodę na nabycie do zasobu nieruchomości Gminy Poniec, własności nieruchomości z przeznaczeniem na cele inwestycyjne związane z zabudową przemysłową, zabudową mieszkaniową.

2. Pozyskanie nieruchomości w drodze nabycia prawa własności na realizację zadań inwestycyjnych będzie realizowane ze środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Poniec przewidzianych na nabywanie nieruchomości.

§ 2.1. Wyraża się zgodę na nabycie do zasobu nieruchomości Gminy Poniec, nieruchomości w drodze zamiany własności nieruchomości na własność nieruchomości, z przeznaczeniem na cele inwestycyjne związane z zabudową przemysłową, zabudową mieszkaniową.

2. Różnice wartości zamiennych nieruchomości regulowane będą w formie dopłat. Dopłaty dokonywane przez Gminę Poniec będą realizowane ze środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Poniec przewidzianych na nabywanie nieruchomości.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 4 Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-10-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących