Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » XXII/142/2004

XXII/142/2004

Numer uchwały: 2004/22/142
Numer sesji: 22
Rok (4 cyfry): 2004
Uchwała nr XXII/142/2004

Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 października 2004 r.

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na terenie gminy Poniec na 2005 rok.

Na podstawie art.4" ust.1, 2 I 5 ustawy z dnia
26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst jednolity Dz. U.
z 2002 roku Nr 147 poz.1231 ze zmianami / oraz art. 18
ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr142 poz.1591
ze zmianami / Rada Miejska w Poniecu uchwala
co następuje :§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na terenie gminy na 2005 rok
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca .


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku..

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-10-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących