Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » XXIII/144/2004

XXIII/144/2004

Numer uchwały: 2004/23/144
Numer sesji: 23
Rok (4 cyfry): 2004
UCHWAŁA Nr XXIII / 144 / 2004


RADY MIEJSKIEJ w PONIECU z dnia 3 grudnia 2004 r.


w sprawie : obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1q przyjmowanej jako podstawę do
naliczania podatku rolnego na 2005 rok .

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym / tekst jednolity Dz. U. z 1993 r Nr 94 poz.431 ze zmianami / oraz art.18 ust 2 pkt. 8 art. 40 ,41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami / oraz art. 4 ust.1 i art. 13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 200r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. nr 62 poz. 718 ze zmianami)

Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje :

§ 1 . Obniżyć na terenie miasta i gminy Poniec średnią cenę skupu żyta za 1 q ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 15 października 2004 roku ( M. P. .z 2004 r Nr 43 poz.771 ) przyjmowaną jako podstawę do naliczania podatku rolnego na 2005 rok
z kwoty 37,67 zł za 1 q do kwoty 36,44 zł za 1 q.


§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca


§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .


PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Eugeniusz Nowak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-12-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących