Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXXIII/153/2004

Uchwała nrXXIII/153/2004

Numer uchwały: 2004/23/153
Numer sesji: 23
Rok (4 cyfry): 2004
U C H W A Ł A nr XXIII / 153 /04

Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 3 grudnia 2004 r

w sprawie : udzielenia dotacji Powiatowi Gostyńskiemu.


Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r nr 203 poz. 1966 ) oraz art. 7 pkt.14 ,art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) i art. 4 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r Dz. U. nr 142 poz. 1592 ze zmianami )

Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje :


§ 1. Udziela się dotacji Powiatowi Gostyńskiemu w kwocie 2.500 zł na dofinansowanie zakupu nowej sprężarki do ładowania butli powietrznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Ponieca do podpisania porozumienia z Zarządem Powiatu Gostyńskiego w sprawie udzielenia dotacji oraz zasad jej rozliczenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 4. Traci moc uchwała nr XVII/ 105/ 2004 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 kwietnia 2004 r w sprawie :udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2004 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-12-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących