Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: ustanowienia herbu i flagi Gminy Poniec oraz zasad i warunków używania herbu i flagi Gminy.

w sprawie: ustanowienia herbu i flagi Gminy Poniec oraz zasad i warunków używania herbu i flagi Gminy.

Numer uchwały: 2005/28/183
Numer sesji: 28
Rok (4 cyfry): 2005UCHWAŁA Nr XXVIII/ 183/2005
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 22 kwietnia 2005 r.
w sprawie : ustanowienia herbu i flagi Gminy Poniec oraz zasad
i warunków używania herbu i flagi Gminy .

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.13 , art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami / i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach / Dz. U. Nr 31 poz. 130 ze zmianami /, oraz w związku z * 6 Statutu Gminy Poniec /Dz. Urz. Województwa wielkopolskiego Nr 85 poz. 1613 z 2003 r./ Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje :

* 1. Ustanawia się herb i flagę Gminy Poniec , których wzór stanowią załączniki
Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały .
* 2. Herb Gminy Poniec przedstawia w polu czerwonym na murawie zielonej
dwie baszty srebrne z dachami zielonymi między którymi gwiazda
6 - promienna złota .
* 3. Flagą Gminy Poniec jest prostokątny płat tkaniny o proporcjach 5 : 8 .
Na płacie prostokątnym z dwoma pasami pionowymi zielonymi na obu skrajach / pasy pionowe szerokości 1/5 płata każdy / godło gminy umieszczone centralnie .
* 4.1. Herb i flaga Gminy określona w * 1,2 i 3 niniejszej uchwały są znakami prawnie chronionymi .
2. Rozpowszechnianie z wyłączeniem publikacji naukowych popularnonaukowych i służących promocji Gminy oraz używanie herbu i flagi wymaga zgody Burmistrza Ponieca.

- 2 -
* 5. Herb i flaga Gminy mogą być używane wyłącznie w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek , prestiż i powagę przewidzianą prawem .
* 6.1. Herbu Gminy używają :

  1. Rada Miejska

  2. Burmistrz Ponieca

  3. Urząd Miejski

  4. Jednostki organizacyjne Gminy

2. Na budynkach będącymi siedzibą władz Gminy umieszcza się wizerunek herbu .
* 7. W czasie świąt narodowych, uroczystości lokalnych , wydarzeń ważnych
dla Gminy flagę podnosi się obok flagi państwowej i innych flag zgodnie
z zasadami określonymi w stosownych przepisach .
* 8. Wizerunek herbu Gminy oraz flaga mogą być używane przez inne
podmioty do celów niekomercyjnych lub komercyjnych pod warunkiem
uyskania zgody Burmistrza Ponieca .
* 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca .
* 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2005-04-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących