Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: skargi Bronisława Glury i Karola Dwornika radnych Rady Miejskiej w Poniecu na działalność Burmistrza Ponieca Kazimierza Dużałki.

w sprawie: skargi Bronisława Glury i Karola Dwornika radnych Rady Miejskiej w Poniecu na działalność Burmistrza Ponieca Kazimierza Dużałki.

Numer uchwały: 2005/29/186
Numer sesji: 29
Rok (4 cyfry): 2005


Uchwała Nr XXIX/186/2005

Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 17 maja 2005 r.

w sprawie: skargi Bronisława Glury i Karola Dwornika radnych
Rady Miejskiej w Poniecu na działalność Burmistrza
Ponieca Kazimierza Dużałki.


Na podstawie art.18 ust.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym /Dz.U. Dz 2001 r., Nr 142, poz.1591 z póżniejszymi
zmianami/ oraz art.229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku
Kodeks Postępowania Administracyjnego Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071
z późniejszymi zmianami Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje :


§ 1. 1. Po zapoznaniu się z zarzutami zawartymi w skardze z dnia 11 marca
2005 roku Bronisława Glury i Karola Dwornika radnych Rady Miejskiej
w Poniecu na działalność Burmistrza Ponieca Kazimierza Dużałki, uznaje się skargę za bezzasadną.
2. Uzasadnienie faktyczne i prawne rozstrzygnięcia skargi stanowi załącznik
do uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej
w Poniecu.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2005-05-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących