Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: ustalenia wynagrodzenia zasadniczego I kategorii za szeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Gminnego Zespołu Obsługi Szkół.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia zasadniczego I kategorii za szeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Gminnego Zespołu Obsługi Szkół.

Numer uchwały: 2005/29/191
Numer sesji: 29
Rok (4 cyfry): 2005UCHWAŁA Nr XXIX/191/2005

Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 17 maja 2005 roku

w sprawie : ustalenia wynagrodzenia zasadniczego I kategorii
za szeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych
dla pracowników Gminnego Zespołu Obsługi Szkół.


Na podstawie art.18 ust2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
O samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami ) oraz § 2 pkt.. §3 pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów Ministrów dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego ( Dz.U. z 2000 roku nr 61 poz.708
ze zmianami) Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje :


§ 1. Ustala się kwotę 900 złotych jako najniższe wynagrodzenie zasadnicze
I kategorii zaszeregowania.


§ 2. Ustala się wartość jednego punktu w złotych w kwocie 4,50 złotego.


§ 3. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Ponieca.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia 1 lipca 200

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2005-05-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących