Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2005 roku.

w sprawie: pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2005 roku.

Numer uchwały: 2005/30/195
Numer sesji: 30
Rok (4 cyfry): 2005


U C H W A Ł A n r XXX / 195 / 2005

Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 29 czerwca 2005 roku.

w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2005 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o
samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 111 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r nr 15 poz. 148 ze zmianami) uchwala się co następuje :§ 1.Postanawia się udzielić w 2005 r pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu
przez wykonanie robót w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Poniec w kwotach określonych jak niżej :
1. ułożenie krawężnika i chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Dzięczyna do kwoty 93.000 zł.
2.ułożenie chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Janiszewo
do kwoty 20.000 zł.
3.ułożenie chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Drzewce
do kwoty 30.000 zł.
4.remont oraz naprawa dróg i chodników, bieżące utrzymanie dróg , odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej na drogach powiatowych do kwoty 30.600 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXIV/158/2004 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia
29 grudnia 2004 roku w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2005r.
§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Eugeniusz Nowak

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2005-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących