Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: wystąpienia o zmianę nazwy miejscowości Zawada.

w sprawie: wystąpienia o zmianę nazwy miejscowości Zawada.

Numer uchwały: 2005/30/198
Numer sesji: 30
Rok (4 cyfry): 2005

Uchwała nr XXX / 198 / 2005
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 29 czerwca 2005roku

w sprawie: wystąpienia o zmianę nazwy miejscowości Zawada.


Na podstawie art. 8 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. nr 166, poz.1612) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z poź. zm.)
Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:


§ 1. Postanawia się wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości „Zawada”, polegającej na zmianie dotychczasowego rodzaju miejscowości „osada” na „wieś”

§ 2. Wystąpienie z wnioskiem o którym mowa w § 1 poprzedzone zostanie przeprowadzeniem w tej sprawie konsultacji z mieszkańcami miejscowości Zawada w trybie, o którym mowa w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z poź. zm).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2005-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących