Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zaopiniowania projektu planu aglomeracji Poniec i Rokosowo.

w sprawie: zaopiniowania projektu planu aglomeracji Poniec i Rokosowo.

Numer uchwały: 2005/31/201
Numer sesji: 31
Rok (4 cyfry): 2005
UCHWAŁA Nr XXXI/201/2005
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 26 lipca 2005 roku
w sprawie : zaopiniowania projektu planu aglomeracji Poniec i Rokosowo

Na podstawie § 4 ust 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U.  Nr 283 poz. 2841) Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Opiniuje się pozytywnie projekt planu aglomeracji Poniec i Rokosowo

  1. aglomeracja Poniec obejmuje swym zasięgiem miasto Poniec oraz następujące miejscowości gminy Poniec: Wydawy, Zawada, Waszkowo, Janiszewo, Miechcin, Dzięczyna, Dzięczynka, Sarbinowo, Szurkowo i Śmiłowo zakończona oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Śmiłowo.

  2. aglomeracja Rokosowo obejmuje swym zasięgiem następujące miejscowości gminy Poniec: Rokosowo, Drzewce, Czarkowo, Łęka Wielka, Łęka Mała, Bogdanki, Baczylas, Teodozewo, Żytowiecko i Grodzisko zakończona oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Rokosowo.§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczacy Rady

/-/ Eugeniusz Nowak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2005-07-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących