Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmiany uchwały Nr III/20/2002 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 grudnia 2002 roku.

w sprawie: zmiany uchwały Nr III/20/2002 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 grudnia 2002 roku.

Numer uchwały: 2005/31/203
Numer sesji: 31
Rok (4 cyfry): 2005


Uchwała Nr XXXI /203/2005
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 26 lipca 2005r.


w sprawie : zmiany uchwały Nr III/20/2002 Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 30 grudnia 2002 roku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r.Nr.142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002 Nr.147 poz.1231 z późniejszymi zmianami Rada Miejska w Poniecu ustala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/20/2002 Rady Miejskiej w Poniecu w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych § 4 otrzymuje brzmienie:


§ 4. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających więcej niż 4,5% alkoholu może odbywać się na imprezach oraz na otwartym powietrzu w niżej wymienionych miejscach:

1/ sale wiejskie oraz teren obok tych sal,
2/ teren obok wyznaczonych miejsc odbywania zabaw czy imprez,
3/ wyznaczony teren w Parku Miejskim w Poniecu,
4/ ogródki piwne.


§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca


§ 3 .Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2002-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących