Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

w sprawie: przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Numer uchwały: 2005/31/206
Numer sesji: 31
Rok (4 cyfry): 2005


UCHWAŁA NR XXXI / 206 / 2005r

Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 26 lipca 2005 r.


w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r nr 142
poz. 1591 ) Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje :


§ 1. Kwotę 360.000 zł słownie: Trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych pozostającą w dyspozycji Gminy Poniec z tytułu umorzenia części pożyczki zaciągniętej na : „Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Poniec wsi Śmiłowo i Wydawy” na podstawie umowy pożyczki nr 145 / P / Le / OW / 01 z dnia 29.11.2001 r przeznacza się na przedsięwzięcie z zakresu ochrony środowiska p.n.

1. „ Budowa Kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków etap II
w m. Poniec zad. II. „ w kwocie 300.000 zł
2.„Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków etap III
w m. Poniec ul. Rydzyńska , Janiszewska , Polna i część Szkolnej „ w kwocie 60.000 zł

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady
/- / Eugeniusz Nowak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2005-07-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących