Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zamiany nieruchomości.

w sprawie: zamiany nieruchomości.

Numer uchwały: 2005/32/211
Numer sesji: 32
Rok (4 cyfry): 2005
UCHWAŁA NR XXXII/211/2005
RADY MIEJSKIEJ W PONIECU
z dnia 22 września 2005 roku
w sprawie: zamiany nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.}, art.13 ust.1, art. 15 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {Dz. U. z 2004 Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.},
Rada Miejska w Poniecu
uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zamianę działki nr 213 o pow. 0,0600 ha zapisanej w KW 3754, położonej w obrębie wsi Śmiłowo, będącej własnością prywatną, na działkę gminy nr 1190/18 o pow. 0,0944 ha zapisanej w KW 22462, położonej w Poniecu przy ulicy Rydzyńskiej.
§ 2. W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamiennych nieruchomości.
§ 3. Koszty sporządzenia aktu notarialnego, operatu szacunkowego, dokumentacji geodezyjnej ponosi osoba prywatna.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2005-09-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących