Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/142/2004 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 października 2004 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Poniec na 2005 rok.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/142/2004 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 października 2004 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Poniec na 2005 rok.

Numer uchwały: 2005/32/213
Numer sesji: 32
Rok (4 cyfry): 2005

Uchwała Nr XXXII/213/2005

Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 22 września 2005 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/142/2004 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 października 2004 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Poniec na 2005 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i w związku z art. 4 ust. 1,2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:


§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXII/142/2004 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 października 2004 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Poniec na 2005 rok w dziale IV Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, dodaje się po pkt. 10 pkt. 11 o następującym brzmieniu:

„11. Opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.”


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-10-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących