Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji

Numer uchwały: 2005/35/230
Numer sesji: 35
Rok (4 cyfry): 2005

U C H W A Ł A nr XXXV/ 230 / 2005

Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 28 grudnia 2005 r


w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera e i art. 58 ustawy z dnia

  • marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku

nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) uchwala się co następuje :


§ 1. Postanawia się zaciągnąć zobowiązanie o wartości przekraczającej granicę
ustaloną w budżecie gminy na 2005 r w zakresie inwestycji pod nazwą :
” Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Żytowiecku „ do kwoty 882.000 zł w tym :
- w roku 2006 do kwoty 462.000 zł ,
- w roku 2007 do kwoty 420.000 zł.

§ 2. Zobowiązanie realizowane będzie z dochodów własnych tj. z wpływów
podatku od nieruchomości .

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca

§ 4. Traci moc uchwała nr XXX/193/05 z dnia 29 czerwca 2005 r w sprawie
zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2005-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących