Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2005 rok.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2005 rok.

Numer uchwały: 2005/35/232
Numer sesji: 35
Rok (4 cyfry): 2005


U C H W A Ł A NR XXXV/ 232 / 2005
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 28 grudnia 2005 r

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2005 rok.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. 2001 r nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 109 , art. 124 ust. 1 pkt. 2 , 5 ,9 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U z 2003 roku nr 15 poz. 148 ze zmianami )
Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje :

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXIV/157/04 z dnia 29 grudnia 2004 r
w sprawie budżetu gminy na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany :
1. w § 3 ust. 1 pkt 1,pkt. 1a oraz pkt. 2 otrzymują brzmienie :
„ 1 / Wydatki bieżące kwotę 11.100.836 zł w tym na :
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 5.502.349 zł.
2/ wydatki majątkowe kwotę 2.572.768 zł. „

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały
3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały
4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały
5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 11 zgodnie z zał. nr 4 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2005 .


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2005-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących