Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2006 r.

w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2006 r.

Numer uchwały: 2005/35/236
Numer sesji: 35
Rok (4 cyfry): 2005


Uchwała Nr XXXV/236/2005

Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 grudnia 2005 roku
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2006 r.


Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz .U. Nr 142 poz.1591
z 2001 roku z późniejszymi zmianami /oraz § 22 Statutu Gminy
Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje :


§ 1. Ustala się plan pracy Rady na 2006 rok stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się. Przewodniczącemu Rady Miejskiej.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXV/236/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku

Plan pracy Rady Miejskiej w Poniecu na 2006 rok.

1.Stan ochrony środowiska na terenie gminy Poniec.

2.Możliwości wykorzystania środków pozabudżetowych na
sfinansowanie zadań inwestycyjnych przez gminę.

3.Informacja o działalności zakładów budżetowych, szkół
podstawowych, gimnazjów oraz przedszkola samorządowego.

4.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005
rok - absolutorium.

5.Zabezpieczenie p. pożarowe oraz stan bezpieczeństwa na terenie
miasta i gminy Poniec.

  • 6.Funkcjonowanie lecznictwa w gminie.


7.Funkcjonowanie oświaty w gminie.

8.Możliwości rozwojowe gospodarstw na terenie gminy Poniec.

9.Wykonanie budżetu gminy za okres I półrocza 2006r.

10. Realizacja inwestycji na terenie gminy.

11. Dokonywanie zmian w budżecie gminy na 2006 rok - według
potrzeb.

12. Rozwiązywanie bieżących zagadnień związanych bezpośrednio
z działalnością samorządu.
13. Podsumowanie działalności Rady Miejskiej w Poniecu kadencji
2002-2006.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2005-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących