Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie : ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ponieca.

w sprawie : ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ponieca.

Numer uchwały: 2006/3/14
Numer sesji: 3
Rok (4 cyfry): 2006


U C H W A Ł A Nr III/14/2006

Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 18 grudnia 2006 roku

w sprawie : ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ponieca.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, art.4 pkt.1 ustawy z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001 Nr 142 poz.1593 z późn..zm. ) oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz U. z 2005 r. .Nr.146 poz. 1223 ze zmianami )
Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje :§ 1. Ustala się Burmistrzowi Ponieca Panu Kazimierzowi Dużałka ubruttowione wynagrodzenie w następującej wysokości:

- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3.700,00
- 20% dodatek za wysługę lat w kwocie 740,00
- dodatek funkcyjny w kwocie 1.500,00 .
- 20% dodatek specjalny w kwocie 1.040,00
---------------------------------------
R a z e m 6.980,00
======================

słownie: sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych.


§ 2. Wykonanie zleca się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Poniecu .


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
6 grudnia 2006 roku.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2006-12-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących