Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Numer uchwały: 2006/3/19
Numer sesji: 3
Rok (4 cyfry): 2006UCHWAŁA NR III/19/2006
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 18 grudnia 2006 r.

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach
Samorządowych {Dz. U. Nr 32 poz. 191 ze zm.} w związku z uchwałą Nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego {M.P. Nr 30 poz. 235} Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się 5 osobową Komisję Inwentaryzacyjną, której przedmiotem
działania jest dokończenie inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji
w gminie Poniec.

§ 2. Ustala się następujący skład osobowy Komisji, o której mowa w § 1:

1/ Jacek Widyński - zastępca Burmistrza Ponieca

2/ Daniel Zborowski - pracownik Urzędu Miejskiego w Poniecu

3/ Bronisław Glura - radny Rady Miejskiej w Poniecu

4/ Stanisław Pietrzak - radny Rady Miejskiej w Poniecu

5/ Jan Dopierała - radny Rady Miejskiej w Poniecu

§ 3. 1. Na Przewodniczącego Komisji wybiera się Jacka Widyńskiego

2. Na Wiceprzewodniczącego Komisji wybiera się Bronisława Glurę

§ 4. Po zakończeniu inwentaryzacji Komisja przedkłada Radzie sprawozdanie i ulega rozwiązaniu.

§ 5. Traci moc: uchwała Nr XXIV/135/2000 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2006-12-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących