Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na 2006 r.

w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na 2006 r.

Numer uchwały: 2006/4/20
Numer sesji: 4
Rok (4 cyfry): 2006


Uchwała nr IV / 20 / 2006

Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 29 grudnia 2006 r

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz
art. 24 ust. 11 , art. 165 , art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2 , 5, 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r nr 249 poz. 2104 ze zmianami ) - Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje :

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXXV/ 235/ 05 z dnia 28 grudnia 2005 r w sprawie budżetu gminy na 2006 r wprowadza się następujące zmiany :

1.w § 3 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 otrzymują brzmienie :
„ 1/ wydatki bieżące kwotę 12.647.457
2/ wydatki majątkowe kwotę 3.625.163 zł jak w zał. nr 3 i 4 do
niniejszej uchwały
3. W § 9 pkt. 1 i 2 otrzymuje brzmienie :
„1.Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 14.993 zł
2. Kwota rezerwy celowej po zmianach wynosi 0 zł. .”

4.Dokonuje się zmian w zał. nr 1 jak w zał. nr 1 do niniejszej uchwały
5.Dokonuje się zmian w zał. nr 2 jak w zał. nr 2 do niniejszej uchwały
6.Dokonuje się zmian w zał. nr 8 jak w zał. nr 3 do niniejszej uchwały
7.Dokonuje się zmian w zał. nr 9 jak w zał. nr 4 do niniejszej uchwały
8.Dokonuje się zmian w zał. nr 11 jak w zał. nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku
budżetowego 2006.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2006-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących