Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie : wyznaczenia reprezentantów Gminy Poniec do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

w sprawie : wyznaczenia reprezentantów Gminy Poniec do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Numer uchwały: 2006/4/22
Numer sesji: 4
Rok (4 cyfry): 2006
UCHWAŁA Nr IV/22/2006
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie : wyznaczenia reprezentantów Gminy Poniec do Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Wielkopolski.

Na podstawie art. 84 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje.

§1. Do reprezentowania Gminy Poniec w Stowarzyszeniu wyznacza się
Jerzego Kusza - Przewodniczącego Rady Miejskiej
Zastępcą reprezentanta Gminy Poniec w Stowarzyszeniu wyznacza się
Jacka Widyńskiego - Zastępcę Burmistrza Ponieca.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XX/117/2000 z dnia 18 lutego 2000 roku w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Poniec do Stowarzyszenia gmin i powiatów Wielkopolski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do uchwały Nr IV/22/2006 Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie : wyznaczenia reprezentantów Gminy Poniec do Stowarzyszenia i Powiatów Wielkopolski.
Gmina Poniec jest członkiem Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.
Zgodnie z § 11 ust.2 Statutu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski Rada Gminy przekazuje uchwałę o ustanowieniu przedstawiciela oraz jego zastępcy, za pośrednictwem którego gmina będzie działać w Stowarzyszeniu.
Gminę Poniec w Stowarzyszeniu będzie reprezentowana przez:

  • Jerzego Kusza - Przewodniczącego Rady Miejskiej, jego zastępcą będzie

  • Jacek Widyński - Zastępca Burmistrza Gminy Poniec.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2006-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących