Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zarządzenia wyborów do organów wykonawczych sołectw na terenie gminy Poniec.

w sprawie: zarządzenia wyborów do organów wykonawczych sołectw na terenie gminy Poniec.

Numer uchwały: 2007/5/31
Numer sesji: 5
Rok (4 cyfry): 2007
UCHWAŁA Nr V/ 31 /2007
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 29 stycznia 2007r.w sprawie: zarządzenia wyborów do organów wykonawczych sołectw na
terenie gminy Poniec.


Na podstawie art. 36 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami / oraz § 23 Statutu Sołectw, Rada Miejska w Poniecu uchwala:


§ 1. Zarządza się wybory do organów sołectw w gminie Poniec.


§ 2. Ustala się przewodniczących zebrań wyborczych, termin i miejsce zebrań zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.


§ 3. Zasady wyborów sołtysów i rad sołeckich określają Statuty poszczególnych Sołectw.


§ 4. Uchwała podlega podaniu do wiadomości mieszkańców sołectw co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zebrania wyborczego w sposób zwyczajowo przyjęty.


§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca


§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/ 31/2007
Rady Miejskiej w Poniecuw sprawie wyborów
organów wykonawczych samorządów wiejskich.


Lp.

Miejscowość

Termin
zebrania

Godz.

Miejsce

Przewodniczący
Zebrania wyborczego

1.

Bączylas

12.III.2007r

19:00

Świet. wiej.

J. Dopierała

2.

Bogdanki

13.III.2007r

19:00

Świet. wiej.

G.Biernaczyk

3.

Czarkowo

14.III.2007r

19:00

Świet. wiej.

Zdz. Zdęga

4.

Drzewce

15.III.2007r

19:00

Świet. wiej.

Zdz. Zdęga

5.

Dzięczyna

16.III.2007r

19:00

Świet. wiej.

ST. Pietrzak

6.

Grodzisko

19.III.2007r

19:00

Świet. wiej.

E. Nowak

7

Janiszewo

20.III.2007r

19:00

Dom Strażaka

A. Zieliński

8.

Łęka Mała

21.III.2007r.

19:00

Dom Kultury

E. Nowak

9.

Łęka Wielka

22.III.2007r

19:00

Wiej. Dom. Kultury

M. Danielczak

10.

Miechcin

19.III.2007r.

19:00

Mieszk. Sołtysa

A. Zieliński

11.

Rokosowo

20.III.2007r
19:00
Świet. wiej.

J. Kusz

12.

Sarbinowo

16.III.2007r

19:00

Szkoł. Podst.

M. Sikorska

13.

Szurkowo

14.III.2007r

19:00

Dom Straż

M. Sikorska

14.

Śmiłowo

22.III.2007r.

19:00

Świet. wiej.

J. Rosik

15.

Teodozewo

23.III.2007r

19:00


Dom Kult.

T. Kaźmierczak

16.

Waszkowo

12.III.2007r

19:00

Świet.wiej.

A. Zieliński

17.

Wydawy

13.III.2007r

19:00

Świet. wiej.

ST. Pietrzak

18.

Zawada

15.III.2007r

19:00

Świet. wiej.

ST.Pietrzak

19.

Żytowiecko

21.III.2007r

19:00

Dom. Kult.

T. Kaźmierczak

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-01-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących