Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.

w sprawie: ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.

Numer uchwały: 2007/5/33
Numer sesji: 5
Rok (4 cyfry): 2007

UCHWAŁA Nr V/33/2007
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 29 stycznia 2007r.


w sprawie: ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych
jednostek pomocniczych.


Na podstawie art. 37b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami / Rada Miejska w Poniecu uchwala:


§ 1. Ustala stałą miesięczną dietę dla :

1) sołtysów w wysokości 300,00 złotych
2) przewodniczącego Zarządu Osiedla 300,00 złotych


2. Diety wypłacane będą z dołu za miniony miesiąc do 10 następnego miesiąca
na konto bankowe.


§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca


§ 3. Traci moc uchwała nr XXIX /187/2005 z dnia 17 maja 2005 roku w sprawie
ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych
jednostek pomocniczych


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-01-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących