Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych gminy Poniec na lata 2005 - 2013.

w sprawie: strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych gminy Poniec na lata 2005 - 2013.

Numer uchwały: 2007/6/35
Numer sesji: 6
Rok (4 cyfry): 2007


UCHWAŁA Nr VI/35/2007

Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 27 marca 2007 roku.


w sprawie: strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych gminy Poniec
na lata 2005 - 2013.


Na podstawie art. 17 ust.1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku
( Dz.U.z 2004 r. Nr 64, poz.593 z późn. zm. ), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 1990 r. nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. nr 190, poz. 1606 z późn. zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala:


§ 1. Strategię integracji i rozwiązywania problemów społecznych Gminy Poniec na lata
2006-2013 stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.


§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-03-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących