Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla, nie będących nauczycielami, pracowników Przedszkola Samorządowego, Szkół Podstawowychoraz Publicznych Gimnazjów prowadzonych przez Gminę Poniec.

w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla, nie będących nauczycielami, pracowników Przedszkola Samorządowego, Szkół Podstawowychoraz Publicznych Gimnazjów prowadzonych przez Gminę Poniec.

Numer uchwały: 2007/6/36
Numer sesji: 6
Rok (4 cyfry): 2007


UCHWAŁA Nr VI/36/2007

Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia.27 marca 2007 roku.


w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla, nie będących nauczycielami, pracowników Przedszkola Samorządowego, Szkół Podstawowych oraz Publicznych Gimnazjów prowadzonych przez Gminę Poniec.


Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz § 2 pkt 2 i § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2005 r. nr 146 poz. 1222 z późn .zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:


§ 1. Ustala się kwotę 950 złotych jako najniższe wynagrodzenia zasadnicze I kategorii zaszeregowania.


§ 2. Ustala się wartość jednego punktu w złotych w kwocie 3,50 złotego.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.


§ 4. Traci moc Uchwała nr IV/36/2003 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Przedszkola Samorządowego, Szkół Podstawowych, oraz Publicznych Gimnazjów.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2005-08-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących