Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zbycia na rzecz współwłaściciela udziału części nieruchomości lokalowej, położonej w budynku przy ul. Kościelnej 5 w Poniecu.

w sprawie: zbycia na rzecz współwłaściciela udziału części nieruchomości lokalowej, położonej w budynku przy ul. Kościelnej 5 w Poniecu.

Numer uchwały: 2007/6/41
Numer sesji: 6
Rok (4 cyfry): 2007Uchwała nr VI/41/2007
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 27 marca 2007 r.

w sprawie: zbycia na rzecz współwłaściciela udziału części nieruchomości lokalowej, położonej w budynku przy ul. Kościelnej 5 w Poniecu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym { tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm}, art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity: Dz. U. Z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm} Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Burmistrza Ponieca do dokonania zbycia w trybie bezprzetargowym, na rzecz współwłaściciela nieruchomości położonej w Poniecu przy ul. Kościelnej 5 udziału w wysokości 1041/2943 składającego się z 2 pokoi, przedpokoju, budynku gospodarczego, piwnicy, pomieszczenia gospodarczego o łącznej powierzchni użytkowej 104,1 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1041/2943 części we współwłasności wspólnych części budynku i innych urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz takim samym udziałem we współwłasności działki gruntu nr 198, za cenę w kwocie 17.940 zł. (siedemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych) zgodnie z operatem szacunkowym, sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 2. Koszty sporządzenia wyceny nieruchomości, dokumentacji geodezyjnej oraz umowy notarialnej ponosi nabywca.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-03-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących