Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Kościelnej 5 w Poniecu.

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Kościelnej 5 w Poniecu.

Numer uchwały: 2007/6/42
Numer sesji: 6
Rok (4 cyfry): 2007


Uchwała nr VI/42/2007
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 27 marca 2007 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Kościelnej 5 w Poniecu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym { tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm}, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity: Dz. U. Z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm} Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 1, o powierzchni użytkowej 76,0 m2, położonego w budynku mieszkalno - usługowym nr 5 przy ul. Kościelnej w Poniecu, stanowiącego własność Gminy Poniec, wraz z udziałem wynoszącym 760/2943 części we współwłasności wspólnych części budynku i innych urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz takim samym udziałem we współwłasności działki nr 198.

§ 2. Ustala się cenę wywoławczą do przetargu w wysokości 19.665 zł. (dziewiętnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złote), która jest zgodna z wartością nieruchomości lokalowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 3. Koszty sporządzenia wyceny nieruchomości, dokumentacji geodezyjnej oraz umowy notarialnej ponosi nabywca.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-03-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących