Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmiany uchwały XXI/130/2004 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 12 października 2004 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Poniec.

w sprawie: zmiany uchwały XXI/130/2004 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 12 października 2004 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Poniec.

Numer uchwały: 2007/6/43
Numer sesji: 6
Rok (4 cyfry): 2007Uchwała nr VI/43/2007
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 27 marca 2007 r.

w sprawie: zmiany uchwały XXI/130/2004 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 12 października 2004 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Poniec.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym { tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm}, Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXI/130/2004 w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Poniec w załączniku do uchwały wyłącza się ze sprzedaży lokal mieszkalny opisany pod pozycją 29 tj. Poniec, ul. Kościelna 5/1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-10-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących