Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: przyznania prawa pierwokupu nieruchomości rolnej położonej w Poniecu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 53, 58, 64/5, 482, 511, 819, 820, 854/3, stanowiącej własność gminy Poniec.

w sprawie: przyznania prawa pierwokupu nieruchomości rolnej położonej w Poniecu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 53, 58, 64/5, 482, 511, 819, 820, 854/3, stanowiącej własność gminy Poniec.

Numer uchwały: 2007/6/44
Numer sesji: 6
Rok (4 cyfry): 2007
Uchwała nr VI/44/2007
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 27 marca 2007 r.

w sprawie: przyznania prawa pierwokupu nieruchomości rolnej położonej w Poniecu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 53, 58, 64/5, 482, 511, 819, 820, 854/3, stanowiącej własność gminy Poniec.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym { tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm}, art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 34 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity: Dz. U. Z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm} oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego {Dz. U. Nr 64, poz. 592} Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Burmistrza Ponieca do sprzedaży na rzecz dzierżawcy:

  1. nieruchomość rolną, położoną w Poniecu, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 58, o powierzchni 1,1549 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Gostyniu w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Kw nr 29393;

  2. nieruchomość rolną, położoną w Poniecu, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 64/5, o powierzchni 0,5400 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Gostyniu w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Kw nr 29393;

  3. nieruchomość rolną, położoną w Poniecu, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 53, o powierzchni 0,9582 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Gostyniu w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Kw nr 31924.

  4. nieruchomość rolną, położoną w Poniecu, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 819, o powierzchni 0,0516 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Gostyniu w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Kw nr 22462;

  5. nieruchomość rolną, położoną w Poniecu, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 820, o powierzchni 0,0572 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Gostyniu w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Kw nr 29393.

  6. nieruchomość rolną, położoną w Poniecu, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 854/3, o powierzchni 0,4755 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Gostyniu w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Kw nr 22462;

  7. nieruchomość rolną, położoną w Poniecu, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 482 , o powierzchni 0,4846 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Gostyniu w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Kw nr 31924.

  8. nieruchomość rolną, położoną w Poniecu, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 511, o powierzchni 0,5423 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Gostyniu w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Kw nr 22462.


§ 2. W przypadku nie skorzystania przez dzierżawcę z prawa pierwokupu nieruchomości opisanej w § 1, nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 3. Koszty sporządzenia wyceny nieruchomości, dokumentacji geodezyjnej oraz umowy notarialnej ponosi nabywca.

§ 4. Cena sprzedaży nieruchomości nie może być niższa niż wartość nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-03-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących