Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Dzięczyna, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 147/2, 171, stanowiącej własność gminy Poniec.

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Dzięczyna, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 147/2, 171, stanowiącej własność gminy Poniec.

Numer uchwały: 2007/6/58
Numer sesji: 6
Rok (4 cyfry): 2007

Uchwała nr VI/58/2007
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 27 marca 2007 r.

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Dzięczyna, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 147/2, 171, stanowiącej własność gminy Poniec.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym { tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm}, art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity: Dz. U. Z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm} Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości niezabudowanej:

  1. oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 171 o powierzchni 0,2200 ha, położonej w obrębie wsi Dzięczyna, dla której Sąd Rejonowy w Gostyniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 23270;

  2. oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 147/2, o powierzchni 0,1425 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Gostyniu w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Kw nr 30389.


§ 2. Sprzedaż nieruchomości opisanej w § 1 nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 3. Koszty sporządzenia wyceny nieruchomości, dokumentacji geodezyjnej oraz umowy notarialnej ponosi nabywca.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-03-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących