Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny.

Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny.

Kod nadawany rodzajowi sprawy: -

 


Podstawa prawna

- art. 39 ust. 1 pkt. 3 w związku z art. 88 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony RP ( Dz. U. z 1992r. Nr 4 poz. 16 z późniejszymi zmianami )
- § 4 i § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2000 roku ( Dz. U. Nr 5 poz. 54 ) w sprawie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej, zwalniana żołnierzy z tej służby przed jej odbyciem, a także postępowania oraz właściwości organów wojskowych w tych sprawach

Opis procedury

- podania przyjmowane są od żołnierzy i poborowych, którzy na terenie miasta i gminy Poniec mają miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego powyżej 2 miesięcy,

Potrzebne dokumenty

- wniosek o uznanie za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny,
- dowody osobiste zainteresowanych osób,
- w przypadku, gdy opieka ma być sprawowana nad osobą w wieku powyżej 75 lat - przedłożyć jej dowód osobisty

Formularze / wnioski
 

Opłaty

- brak

Okres oczekiwania

- 30 dni

Tryb odwoławczy

- odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję,
- odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji,

Uwagi

- w przypadku braku wymaganych dokumentów wnioskodawca wezwany zostanie do ich uzupełnienia

 
Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Matuszewski
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2005-07-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-27
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących