Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Zameldowanie na pobyt stały.

Zameldowanie na pobyt stały.

Kod nadawany rodzajowi sprawy: -

 


Podstawa prawna

art. 4 ust. 1, art. 5, art. 6, art. 9, art. 9a, art. 9b. art. 10, art. 11, art. 13 - w zw. z art. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. 2006r. Nr 139 poz. 993 z późniejszymi zmianami)

Opis procedury

Osoba meldująca się powinna uzyskać na formularzu "zgłoszenie pobytu stałego":
- potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez najemcę, właściciela lokalu
Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności najemcy, właściciela, którzy muszą okazać dokument stwierdzający tożsamość.
Jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności (wieczystego użytkowania) działki, należy okazać zgłoszenie do użytkowania budynku mieszkalnego lub zezwolenie na użytkowanie budynku (pomieszczenia) mieszkalnego -wydane przez organ nadzoru budowlanego.

Potrzebne dokumenty

1. Wniosek "Zgłoszenie pobytu stałego" (Pu-E-1) (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka),
2. Załączniki:,
wypełniony formularz zaświadczenia do Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU) o zgłoszeniu zmiany miejsca zamieszkania (Pu-E-16), potwierdzony przez WKU (dotyczy osób posiadających kartę mobilizacyjną),
oświadczenie obojga rodziców ustalające miejsce pobytu stałego dziecka złożone i podpisane osobiście w obecności pracownika Urzędu (w przypadku gdy dziecko zamieszkuje w innym miejscu),
3. Dowód osobisty,
4. Książeczka wojskowa (dotyczy osób podlegających ewidencji wojskowej),
5. Decyzja o przydziale lokalu (umowa najmu) lub akt własności budynku mieszkalnego (wypis z księgi wieczystej) lub w przypadku dziedziczenia- dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku - oryginały dokumentów,
6. Akt urodzenia dziecka z adnotacją o wymeldowaniu z ostatniego miejsca pobytu stałego (dotyczy przybyłych spoza gminy Poniec),
7. Prawomocne postanowienie sądu ustalające miejsce pobytu dziecka (gdy rodzice są rozwiedzeni lub mają różne miejsca pobytu stałego),

Formularze / wnioski
 

Opłaty

Brak

Okres oczekiwania

Odręcznie

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi
 

 
Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Matuszewski
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-10-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-10-30
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących