Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące.

Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące.

Kod nadawany rodzajowi sprawy: -

 


Podstawa prawna

art. 4 ust. 1, art. 7, art. 8, art. 9, art. 9a, art. 9b, art. 10, art. 12, art. 13 w zw. z art. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.)

Opis procedury

1. Osoba meldująca się powinna uzyskać na formularzu "zgłoszenie pobytu stałego":
? potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez najemcę, właściciela lokalu.
2. Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności najemcy, właściciela, którzy muszą okazać dokument stwierdzający tożsamość.
3. Jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności (wieczystego użytkowania) działki, należy okazać zgłoszenie do użytkowania budynku mieszkalnego lub zezwolenie na użytkowanie budynku (pomieszczenia) mieszkalnego- wydane przez organ nadzoru budowlanego.

Potrzebne dokumenty

1. Wniosek "Zgłoszenie pobytu czasowego ponad 2 miesiące" (Pu-E-3) (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka),
2. Załączniki:,
wypełniony formularz zaświadczenia do Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU) o zgłoszeniu zmiany miejsca zamieszkania (Pu-E-16), potwierdzony przez WKU (dotyczy osób posiadających kartę mobilizacyjną),
oświadczenie obojga rodziców ustalające miejsce pobytu czasowego dziecka złożone i podpisane osobiście w obecności pracownika Biura Obsługi Interesantów (w przypadku gdy dziecko zamieszkuje w innym miejscu),
3. Dowód osobisty lub paszport (dotyczy obywateli polskich posiadających pobyt stały za granicą),
4. Książeczka wojskowa (dotyczy osób podlegających ewidencji wojskowej, nie dotyczy obywateli polskich posiadających pobyt stały za granicą),
5. Decyzja o przydziale lokalu (umowa najmu) lub akt własności budynku mieszkalnego (wypis z księgi wieczystej) lub w przypadku dziedziczenia- dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku - oryginały dokumentów,
6. Akt urodzenia dziecka z adnotacją o zameldowaniu w ostatnim miejscu pobytu stałego (dotyczy przybyłych spoza gminy Poniec),

Formularze / wnioski
 

Opłaty

Brak

Okres oczekiwania

Brak

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi
 

 
Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Matuszewski
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-10-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-10-30
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących