Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Aktualizacja opłat rocznych z tutułu użytkowania wieczystego.

Aktualizacja opłat rocznych z tutułu użytkowania wieczystego.

Kod nadawany rodzajowi sprawy: -

 


Podstawa prawna

Art. 78 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000 roku)

Opis procedury

Wypowiedzenie Burmistrza Ponieca wysokości dotychczasowej opłaty rocznej za grunt oddany w użytkowanie wieczyste, z załączoną ofertą nowej wysokości opłaty ze wskazaniem sposobu obliczenia

Potrzebne dokumenty

Zarządzenie Burmistrza Ponieca o aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Operat szacunkowy dotyczący wyceny wartości nieruchomości, będący przedmiotem użytkowania wieczystego osób fizycznych i prawnych jako podstawa do aktualizacji dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Formularze / wnioski

Nie dotyczy

Opłaty

Nie pobiera się

Okres oczekiwania

Najpóźniej do 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym będą aktualizowane opłaty roczne

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie

Uwagi

W przypadku zakwestionowania nowej wysokości opłaty rocznej, użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia złożyć wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Ponieca o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości. Złożenie wniosku nie zwalnia z uiszczenia opłaty w dotychczasowej wysokości. W przypadku niezłożenia wniosku we wskazanym terminie - użytkownik wieczysty obowiązany jest wnosić opłatę w nowej wysokości.

 
Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Krystian Juśkiewicz
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 1997-08-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-14
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących