Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Sprzedaż mieszkań komunalnych.

Sprzedaż mieszkań komunalnych.

Kod nadawany rodzajowi sprawy: -

 


Podstawa prawna

Art. 2 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 903); rozdział III ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000 roku); Uchwała Nr XL/216/98 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 17 marca 1998 roku w sprawie ustalenia pierwszeństwa nabycia lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej oraz zasad odpłatności.

Opis procedury

Na podstawie wniosku o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy, Burmistrz Ponieca w drodze Zarządzenia wykazuje przedmiotowy lokal mieszkalny do sprzedaży.

Potrzebne dokumenty

Niezbędne dokumenty do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego są zlecane przez Urząd Miejski w Poniecu (sporządzenie wyceny nieruchomości i dokumentacji geodezyjnej

Formularze / wnioski

Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego składa dotychczasowy najemca lokalu

Opłaty

Nie pobiera się

Okres oczekiwania

Do 120 dni

Tryb odwoławczy

W sprawach spornych rozstrzyga Burmistrz Ponieca

Uwagi

Nabywcom lokali mieszkalnym, udziela się się bonifikaty w wysokości:

  • 50 % przy jednorazowej zapłacie za nabycie lokalu,

  • 30 % przy rozłożeniu zapłaty za nabycie lokalu do 2 lat,

  • 20 % przy rozłożeniu zapłaty za nabycie lokalu do 5 lat,

  • 15 % przy rozłożeniu zapłaty za nabycie lokalu do 10 lat.

Stawka oprocentowania wynosi:

  • 2 % w stosunku rocznym od niespłaconej części zapłaty, przy rozłożeniu ceny sprzedaży lokalu do 2 lat,

  • 7 % w stosunku rocznym od niespłaconej części zapłaty, przy rozłożeniu ceny sprzedaży lokalu do 5 lat,

  • 12 % w stosunku rocznym od niespłaconej części zapłaty, przy rozłożeniu ceny sprzedaży lokalu do 10 lat.

Raty wraz z oprocentowaniem płatne są najdalej do 31 marca każdego roku i podlegają zabezpieczeniu hipoteką.

Burmistrz Ponieca żądał będzie zwrotu udzielonej bonifikaty po jej waloryzacji w przypadku zbycia nieruchomości przed upływem 5 (pięciu) lat od daty nabycia bądź przeznaczenia jej na inne cele niż mieszkalne. Warunek ten nie dotyczy zbycia lokalu na rzecz osoby bliskiej.

 
Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Krystian Juśkiewicz
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 1998-03-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-14
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących