Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

w sprawie: przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Numer uchwały: 76
Numer sesji: 9
Rok (4 cyfry): 2007


Uchwała nr IX/76/2007

Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 29 czerwca roku.

w sprawie: przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.


Na podstawie art. 18, ust. 1, pkt 15, w powiązaniu z art. 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 24 ust. 9a, ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 nr 126 poz. 858 ze zmianami) Rada Miejska w Poniecu ustala co następuje:


§ 1. Przedłuża się okres obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków określone przyjętej Uchwałą Rady Miejskiej
w Poniecu nr XLI/270/2006 z dnia 30 czerwca 2006 roku na okres
od 1 sierpnia 2007 do 31 grudnia 2007 roku.


§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca.


§ 3. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach ogłasza taryfy w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie do 7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-09-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących