Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr XXI/129/2004 w sprawie sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność gminy Poniec.

w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr XXI/129/2004 w sprawie sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność gminy Poniec.

Numer uchwały: 82
Numer sesji: 10
Rok (4 cyfry): 2007

Uchwała Nr X/82/2007
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 14 września 2007 r.


w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr XXI/129/2004 w sprawie sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność gminy Poniec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 i 9 lit "a", art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.} art. 37 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 w związku z art. 34 ust. 6, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity: Dz. U. Z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.} Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu Nr XXI/129/2004 z dnia 12 października 2004 r. w sprawie sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Poniec w załączniku o którym mowa w § 1 uchwały, dodaje się do wykazu sprzedaży:

1. Lp. 10 – lokal użytkowy mieszczący się w budynku położonym w Poniecu przy ul. Dworcowej nr 2B, będący przedmiotem umowy najmu Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Stomatologicznej;
2. Lp. 11 – lokal użytkowy mieszczący się w budynku położonym w Poniecu przy ul. Dworcowej nr 2B, będący przedmiotem umowy najmu Zespołu Pielęgniarek i Położnej;
3. Lp. 12 - lokal użytkowy mieszczący się w budynku położonym w Poniecu przy ul. Dworcowej nr 2B, będący przedmiotem umowy najmu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Przychodni Lekarza Rodzinnego „MEDICA”;
4. Lp. 13 - lokal użytkowy mieszczący się w budynku położonym w Poniecu przy ul. Dworcowej nr 2B, będący przedmiotem umowy najmu „Apteki – Anna Kalisoras” sp. z o.o.;
5. Lp. 14 - lokal użytkowy mieszczący się w budynku położonym w Poniecu przy ul. Dworcowej nr 2B, będący przedmiotem umowy najmu „MIXT” sp. z o.o..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-09-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących