Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysa wsi Rokosowo

w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysa wsi Rokosowo

Numer uchwały: 86
Numer sesji: 10
Rok (4 cyfry): 2007

UCHWAŁA Nr X / 86/2007

Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 14 września 2007 roku

w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysa wsi Rokosowo.

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz.U. z 2001roku Nr.142 poz.1591 ze zmianami / § 23 Statutu Sołectwa wsi Rokosowo Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:


§ 1. Zarządza się wybory sołtysa wsi Rokosowo w gminie Poniec w dniu
5 pażdziernika 2007 roku o godz. 19,30, które odbędą się
w świetlicy wiejskiej w Rokosowie.


§ 2. Na przewodniczącego zebrania wyznacza się pana Jerzego Kusza
radnego Rady Miejskiej w Poniecu.


§ 3. Zasady wyborów sołtysa określa Statut Sołectwa wsi Rokosowo.


§ 4. Uchwała podlega podaniu do wiadomości mieszkańców sołectwa Rokosowo
przynajmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zebrania w sposób zwyczajowo
przyjęty.


§ 5.Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca.


§ 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e

do uchwały nr X/86 /2007 Rady Miejskiej w Poniecu
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa wsi Rokosowo


W dniu 9 lipca 2007 roku zmarł sołtys wsi Rokosowo Jan Dopirała.
Zgodnie z paragrafem 30 Statutu Sołectwa wsi Rokosowo, w którym
mówi się, że w przypadku wygaśnięci mandatu sołtysa Rada Gminy
zarządza niezwłocznie wybory sołtysa. Rada Miejska podejmując w tej
sprawie uchwałę wyznacza termin wyboru sołtysa i wyznacza osobę,
która będzie przewodniczyła zebraniu wyborczemu sołtysa.


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-09-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących