Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu.

w sprawie: powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu.

Numer uchwały: 87
Numer sesji: 10
Rok (4 cyfry): 2007

Uchwała nr X/87/2007

Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 14 września 2007 roku


w sprawie: powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu
Rejonowego w Gostyniu.


Na podstawie art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001r. Nr 98 poz. 1070 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:


§ 1.Powołuje się zespół opiniujący kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu w następującym składzie:

1. Bronisław Glura
2. Dariusz Kieliś
3. Mirosław Matuszewski

§ 2.Do zadań zespołu opiniującego należy:
1. Przyjęcie zgłoszeń od podmiotów uprawnionych do zgłaszania kandydatów na ławników.
2. Zaopiniowanie kandydatów na ławników pod kątem spełniania warunków ustawowych.
3. Ustalenie list kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu i przekazanie
zaopiniowanych list Radzie Miejskiej w Poniecu:
1) kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu,
2) kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu do orzekania
w sprawach z zakresu prawa pracy.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-09-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących