Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

E-mail: um@poniec.pl
Telefon: 5731533

1) rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
2) sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego,
3) sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
4) przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
5) przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
6)stwierdzania legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
7)wskazywania kandydata na opiekuna prawnego,
8)Wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu.
9) prowadzenie rejestru wyborców
10) ewidencji ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość,
11) postępowań cywilnych i karnych.Informacje powiązane:
Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0