Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Stanowisko ds. Rozwoju Lokalnego Promocji Gminy i Kultury i Sztuki

Stanowisko ds. Rozwoju Lokalnego Promocji Gminy i Kultury i Sztuki

E-mail: um@poniec.pl
Ulica: Rynek 24
Kod: 64-125
Miasto: Poniec
Telefon: 065-5731533

1. Do zadań Stanowiska d/s Rozwoju Lokalnego, Promocji Gminy i Kultury i Sztuki należą sprawy związane z kreowaniem rozwoju Gminy i jej promocja na zewnątrz, a w szczególności dotyczące:
1) opracowywania programów gospodarczych, w tym wykonywania prac studialnych i prognostycznych,
2) analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na obszarze Gminy i gmin sąsiednich,
3) gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz,
4) utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu,
5) organizowanie współpracy Gminy z zagranicą.
6) prowadzenie i aktualizacja stron internetowych gminy w tym stron BIP
7) zgromadzeń
9) zbiórek publicznych
2. Do zadań tego stanowiska należą również sprawy z zakresu kultury fizycznej :
1) realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej w tym sportu, rekreacji i wypoczynku za wyjątkiem pracowniczych ogrodów działkowych.


3. Do zadań na tym stanowisku należą także sprawy związane z kulturą i sztuką a w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z bibliotekami m.in. spraw tworzenia. łączenia, przekształcania i znoszenia bibliotek, nadawania im statutów oraz zapewnienia bibliotekom właściwych warunków działania, prowadzenie spraw dotyczących zakładania, utrzymywania i nadzorowania bibliotek publicznych,
2) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i muzeów.

4. Zadania określone w ust. 1 pkt. 2 Stanowiska d/s Rozwoju Lokalnego Promocji Gminy i Kultury i Sztuki realizuje we współdziałaniu ze Stanowiskiem d/s Gospodarki Przestrzennej .
Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-10
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje