Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Stanowisko ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Stanowisko ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska

E-mail: um@poniec.pl
Telefon: 065-5731533

1) łowiectwa
2) zwalczania zakaźnych chorób zwierzęcych,
3) ochrony środowiska oraz zagospodarowywanie odpadów,
4) tworzenia i utrzymywania terenów zielonych
5) pracowniczych ogrodów działkowych,
6) ochrony gruntów rolnych i leśnych
7) nasiennictwa,
8) gospodarki wodnej,
9) ochrony powietrza atmosferycznego,
10) prowadzenia badań statystycznych i spisów dla potrzeb
rolnictwa11) prowadzenia postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
12) pomoc Radzie, właściwym rzeczowo komisjom Rady, Burmistrzowi i jednostkom pomocniczym Gminy w wykonywaniu ich zadań,
13) współdziałania ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy,
14) przygotowywania sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań,
15) przechowywania akt, zdawanie ich do archiwum zakładowego,
16) stosowania obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt,
17) stosowania zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt,
18) usprawniania własnej organizacji, metod i form pracy,
19) stosowania i przestrzegania ustawy o zamówieniach
publicznych20) wykonywania zadań przekazanych do realizacji przez Burmistrza.
21) dokumentowania i aktualizacji aktów prawnych dotyczących zajmowanego stanowiskaInformacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0