Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Stanowisko ds. Inwestycji, Zamówień Publicznych i Dróg

Stanowisko ds. Inwestycji, Zamówień Publicznych i Dróg


Do zadań Stanowiska d/s Inwestycji , Zamówień Publicznych i Dróg należy prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zamówień publicznych w zakresie wykraczającym poza zadania innych stanowisk, oraz związanych z zarządzaniem drogami gminnymi i ulicami miejskimi.

Zadania te obejmują w szczególności:
1) przygotowanie dokumentacji związanych z prowadzeniem inwestycji w gminie oraz kosztorysów inwestorskich,
2) nadzór nad pracami inwestycyjnymi prowadzonymi na terenie gminy,
3) utrzymanie budynków będących własnością gminy – realizacja zadań wynikających z prawa budowlanego (dokumentacja budynku, przeglądy, remonty),
4) współudział w przygotowaniu wieloletnich planów inwestycyjnych,
5) prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym
6) prowadzenie rejestru umów i zleceń,
7) współudział w przygotowaniu dokumentacji związanej z organizacją przetargów w ramach zamówień publicznych,
8) projektowanie przebiegu dróg,
9) budowę, przebudowę, remonty i ochronę dróg (odśnieżanie),
10) zarządzanie drogami,
11) koordynację i obsługę w współpracy z innymi zarządcami dróg publicznychInformacje powiązane:
Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0