Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Sekretariat

Sekretariat

E-mail: um@poniec.pl
Telefon: 5731533

1) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
2) prowadzenie rejestru rachunków i faktur VAT,
3) prowadzenie rejestru skarg, wniosków, petycji oraz innych pism wpływających do Urzędu,
4) prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,
5) nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
6) prowadzenie ewidencji i rozliczania rozmów telefonicznych,
7) przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza, lub Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwego referatu lub pracowników.Informacje powiązane:

- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0