Protokół 13/2010 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniach 14 stycznia godz.11:00 2010 roku w sali posiedzeń Urzędzie Miejskim w Poniecu.

Numer dokumentu: 13
Rok (4 cyfry): 2010

Protokół 13/2010
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniach 14 stycznia godz.11:00 2010 roku
w sali posiedzeń Urzędzie Miejskim w Poniecu.W posiedzeniu uczestniczyli :

1. Jan Rosik Przewodniczący Komisji
2. Stanisław Pietrzak Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Grażyna Biernaczyk Członek komisji
4. Bronisław Glura
5. Piotr Jańczak

Przewodniczący komisji Pan Jan Rosik dokonał otwarcia posiedzenia, powitał przybyłych członków komisji i zaproszonych gości. Stwierdził, że tematem posiedzenia komisji jest opracowanie planu pracy komisji na 2010 rok.

Zaproponował następujące tematy do planu pracy na bieżący rok :
/ załącznik do protokołu /

1. Sprawozdanie z wykonania zadań budżetowych i planów finansowych za rok 2009 kierowników zakładów i jednostek budżetowych..
2. Kontrola wykonania budżetu Gminy Poniec za rok 2009 i opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Ponieca.
3. Bieżąca analiza materiałów na kolejne sesje Rady.
4. Kontrola dokumentacji przetargowej dotycząca większych inwestycji zrealizowanych w 2009 roku .
5. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Poniec na 2011 rok.

W dyskusji radny Bronisław Glura stwierdził, że proponowana tematyka planu pracy na 2010 rok jest anemiczna , przewodniczący komisji nie określił terminów realizacji co jest błędem, prosił o uszczegółowienie i podanie terminów. Nadmienił, że projekt
przewodniczącego komisji nie uwzględnia kontroli Urzędu Miejskiego. Poinformował, że opracował projekt planu pracy komisji na 2010 rok poprosił protokolanta o wykonanie kserokopii swojego projektu dla wszystkich członków komisji. Kontrole mogą być przeprowadzane przez zespoły kontrolne. Projekt planu pracy stanowi załącznik do protokołu. Jego zdaniem komisja plan pracy przyjmuje w formie uchwały.

Przew. Komisji Rewizyjnej Jan Rosik w odniesieniu do wypowiedzi przedmówcy stwierdził, że z całym szacunkiem do radnego Bronisława Glury proponowanej przez niego tematyki nie zdąży zrealizować do końca kadencji. Stwierdził, że przez okres 3 lat
nie były praktykowane zespoły kontrolne to w ostatnim roku kadencji nie widzi potrzeby wprowadzania.

Radny Stanisław Pietrzak zaproponował uwzględnienie w projekcie planu pracy na 2010 rok tematu kontrola Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie substancji mieszkaniowej.

W dyskusji członkowie komisji pozytywnie ustosunkowali się do uwzględnienia w planie pracy tematu – kontrola Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie utrzymania substancji mieszkaniowej.

Przewodniczący komisji Jan Rosik podsumowując dyskusję stwierdził, że ostateczna wersja planu pracy zostanie zatwierdzona na sesji przez Radę Miejską.

W głosowaniu przy 4 głosach „za” i jednym głosie przeciwnym komisja ustaliła następujący plan pracy na 2010 rok:

1. Sprawozdanie z wykonania zadań budżetowych i planów finansowych za rok 2009 kierowników zakładów i jednostek budżetowych – termin do 18 marca 2010 roku.

2. Kontrola wykonania budżetu Gminy Poniec za rok 2009 i opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Ponieca- termin do 10 kwietnia 2010 r.

3. Bieżąca analiza materiałów na kolejne sesje Rady.

4. Kontrola dokumentacji przetargowej dotycząca większych inwestycji zrealizowanych w 2009 roku – termin do września 2010 roku.

5. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Poniec na 2011 rok.

6. Kontrola Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu w zakresie utrzymania substancji mieszkaniowej termin do 20 maja 2010 rok.

W wolnych głosach radny Bronisław Glura ustosunkowując się dzisiejszego posiedzenia poprosił protokolanta o wykonanie kserokopii dla każdego członka komisji. Wystąpienie radnego Bronisława Glury stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Komisji Jan Rosik poinformował, że zwróci się do Sekretarza Gminy z prośbą o wyjaśnienie czy komisja podejmuje uchwałę w sprawie ustalenia planu pracy.

Przewodniczący komisji Jan Rosik podziękował członkom komisji i zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.

1. Sprawozdanie z wykonania zadań budżetowych i planów finansowych za rok 2009 kierowników zakładów i jednostek budżetowych – termin do 18 marca 2010 roku.

2. Kontrola wykonania budżetu Gminy Poniec za rok 2009 i opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Ponieca- termin do 10 kwietnia 2010 r.

3. Bieżąca analiza materiałów na kolejne sesje Rady.

4. Kontrola dokumentacji przetargowej dotycząca większych inwestycji zrealizowanych w 2009 roku – termin do września 2010 roku.

5. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Poniec na 2011 rok.

6. Kontrola Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu w zakresie utrzymania substancji mieszkaniowej termin do 20 maja 2010 rok.


Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: 12
Opublikowany dnia: 2010-01-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-10-25
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących