Zarządzenie nr 109/05 Burmistrza Ponieca z dnia 15 września 2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie Nr 109/2005
Burmistrza Ponieca
z dnia 15 września 2005r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.


Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( tekst jednolity - Dz. U z 2000r. Nr 47 poz. 544) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się obwodowe komisje wyborcze od nr 1 do nr 5 do przeprowadzenia na obszarze gminy Poniec wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005r. w składach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2. Składy obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu.

3. Skład poszczególnych obwodowych komisji wyborczych wywiesza się w ich siedzibach.
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2005-09-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2005-09-20
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących