ZARZĄDZENIE NR 304/2014 BURMISTRZA PONIECA z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Poniecu rejon ul. Krótkiej

Numer dokumentu: 304
Rok (4 cyfry): 2014

ZARZĄDZENIE NR 304/2014
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 2 kwietnia 2014 r.

w sprawie
powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia
przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanych położonych w Poniecu rejon ul. Krótkiej.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami.), § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub Gminy, postanawiam:

§ 1. Powołać Komisję Przetargową do przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzeniem ograniczonego przetargu ustnego w dniu 4 kwietnia 2014 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ul. Rynek 24 – w sali nr 7, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Poniecu rejon ulicy Krótkiej, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 129/8, nr 129/9, nr 129/10 w składzie:

1. Przewodniczący Komisji – Krystian Juśkiewicz
2. Z-ca Przewodniczącego Komisji Marcin Pazdaj
3. Członek Komisji – Piotr Kaźmierczak
4. Członek Komisji – Daniel Zborowski
5. Członek Komisji – Zdzisław Ambroży
6. Członek Komisji – Magdalena Grylewicz

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: 12
Opublikowany dnia: 2014-04-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-04-17
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących