Zarządzenie nr 94/05 Burmistrza Ponieca z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.Zarządzenie Nr 94/2005
Burmistrza Ponieca
z dnia 30 sierpnia 2005r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.


Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 46 poz. 499 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się obwodowe komisje wyborcze od nr 1 do nr 5 do przeprowadzenia na obszarze gminy Poniec wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005r. w składach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2. Składy obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu.

3. Skład poszczególnych obwodowych komisji wyborczych wywiesza się w ich siedzibach.
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2005-08-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2005-09-20
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących