Wydanie duplikatu świadectwa.
Wydanie duplikatu świadectwa

I. Podstawa prawna.

Rozporządzenie MEN z dnia 24 stycznia 2000r. (Dz. U. Nr 6 ,poz. 73 z 2000r. z póź. zm.)

1. W przypadku utraty oryginału świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia uczeń lub absolwent może wystąpić do szkoły lub komisji okręgowej, która wydała ten dokument, z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia.
2. Za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, zaświadczenia pobiera się opłatę w postaci znaczka skarbowego. Znaczek skarbowy do nabycia w kasie Urzędu Miejskiego w Poniecu

II. Wymagane dokumenty:

Pisemny wniosek o wydanie duplikatu świadectwa zawierający dane ucznia lub absolwenta (data urodzenia i adres zamieszkania, rok ukończenia szkoły).
Znaczek skarbowy.


III. Termin załatwienia sprawy.
W ciągu 14 dni.


Sprawę załatwia: sekretarka szkoły

Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2000-01-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2005-03-03
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących