Obowiązek szkolny

Obowiązek szkolny (zapis dziecka do szkoły)

 

1. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r. z poźn. zm)

2. OPIS

- Zapis dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej odbywa się z rocznym wyprzedzeniem,

- Obowiązek szkolny rozpoczyna się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia gimnazjum. Na wniosek rodziców naukę w klasie pierwszej może rozpocząć także dziecko, w stosunku do którego wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły (art. 16, ust. 1 ustawy),

- W przypadkach uzasadnionych rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może zostać odroczone, nie dłużej niż o jeden rok (art. 16, ust. 3 ustawy),

- Przyjęcie do szkoły podstawowej odbywa się:

a) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,

b) na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych - dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły,

- Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji poprzez nałożenie grzywny na rodziców lub opiekunów prawnych (art. 15 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji)


  3. WYMAGANE DOKUMENTY

  - p. 2, pp. a) odpis aktu urodzenia dziecka

  - p. 2, pp. b) wniosek rodziców, odpis aktu urodzenia dziecka

  4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

  Każdego roku w kwietniu dyrektor szkoły ustala tydzień zapisu dzieci do klas pierwszych (z rocznym wyprzedzeniem)

  5. SPRAWĘ ZAŁATWIA

  Sekretarz szkoły
  Autor informacji: Marcin Pazdaj
  Informację wprowadził: 4
  Opublikowany dnia: 1991-09-07
  Wprowadzony do BIP dnia: 2005-03-07
  Zmian: 0
  Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
  Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
  Valid XHTML 1.0 Transitional  Informacja dla osób niesłyszących